Gaggan Singh

Gaggan Singh

Gaggan, 25 jaar is geboren en getogen in Den Haag. Momenteel zit hij in de afstudeerfase van zijn studie Business & Retail Management en zet zich in als vrijwilliger in de Gurudwara Singh Sabha Den Haag, een gebedshuis voor Sikhs.

“De toenemende ongelijkheid, de slechte doorstroming van het verkeer, de toenemende parkeerdruk, de criminaliteit en de kloof tussen de gebedshuizen en de gemeente; zijn een aantal urgente uitdagingen van de velen die de Gemeente Den Haag voor zich heeft staan in de komende tijd”. Gaggan wil zich inzetten om van Den Haag een verbonden en leefbare stad te maken.