Benny Persoon

Benny Persoon

Benny, 33 jaar, is geboren en getogen in Den Haag. “Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander waar mensen met een beperking mee te maken krijgen. Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van o.a. openbare gebouwen, het openbaar vervoer, maar ook aan sport voor mensen met een beperking. Of het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen.

“Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.”